Speidertunet Imeseid

Imiseid er en husmannsplass med en historie flere hundre år tilbake i tid. Den består av hovedhus, låve m/steinlagt fjøs og løe.

Imiseid er en husmannsplass som på grunn av sin historiske egenart er vernet for vesentlige bygningsendringer. Det innebærer at anlegget fremstår som rimelig primitivt. Det er vann i brønnen, ingen senger (28 madrasser på loftet), steingulv på kjøkkenet, gasskomfyr m.v. Det unike med et opphold på Imiseid er nettopp møtet med denne enkelheten. Enkelt og krevende var livet for dem som drev gårdsdrift på Imiseid frem til 1960-tallet

Våningshuset har de siste årene fått nye vindu, kledning og tak. Inne er det ikke gjort særlig oppjusteringer

Det er Eigersund kommune som formelt eier gården, men 1. Egersund speidergruppe har gjennom avtale disponert anlegget siste 30 år. Speidergruppen har nedlagt stor dugnadsinnsats for stell og vedlikehold av plassen.

Gården ligger midt i det største friområde i Eigersund kommune. På merket sti fra Møgedal tar turen omlag 30 minutter å gå.

Anlegget leies i begrenset omfang ut til skoleklasser og andre speidergupper.

Mer informasjon om Imeseid

dokument med historie vil bli oppdatert
*

Kartreferanse

58°29'10.09"N 6°8'33.06"Ø
Høyde over havet
163m


WGS84 UTM32V (nord, øst)
6486377, 333423

Annonse