1. Egersund speidergruppe


1. Egersund speidergruppe ble stiftet i 1921. Møter og aktiviteter har utspring i Museumsveien 19 - som tildigere var en del av sentralinstitusjonen Bakkebø. Vi driver speiderarbeid for barn og ungdom fra 8 til 20 år. Speiderhytta heter Imiseid og ligger midt i det største friområde Eigersund kommune.

Småspeideren har en barnegruppe som er foreldredrevet. Det betyr at foreldrene til småspeiderne står for planlegging og gjennomføring av møter/turer. Småspeideren er et tilbud for barn i andre til fjerde klasse. Vi har ledige plasser, så de som er interessert kan kontakte en av lederne eller bruke linken til "vil du bli speider" under kontakt. I merknadsfeltet legger du inn "1.egersund småspeider".

Speidertroppen er et tilbud for barn/ungdom fra femte klasse i grunnskolen til ut ungdomsskolen. Troppen blir drevet av frivillige ledere (foreldre og speiderungdom). Vi har ledige plasser, så de som er interessert kan kontakte en av lederne eller bruke linken til "vil du bli speider" under kontakt. I merknadsfeltet legger du inn "1.egersund speidertropp".

I tillegg har speidergruppen et Roverlag for ungdom over 16 år. De møtes jevnlig for gøye aktiviteter og overnattingsturer. Noen av dem er også med i Speidernes beredskapsgruppe, som hjelper til ved redningsaksjoner og andre samfunnsnyttige tjenester. De har blant annet beredskapsvakt på Ådneram i skisesongen.