Vil du bli speider?

Kontaktpersoner

Gruppeleder:
Frank Refsland tlf 917 62 276
frank.refsland@hotmail.com
*

Troppsleder:
Oddvar Aamodt tlf 488 80 912
oddvar.aamodt@halliburton.com
*

Småspeider leder
Inger Midtbø 99006899
pinger.pompampei@hotmail.com
*

Speidertunet Imeseid
Egil Tengs tlf 917 90 027
bevervei13@gmail.com

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.