Vil du bli speider?

Kontaktpersoner

Gruppeleder:
Svein Olav Tengesdal
Tlf 990 21 019 - mail s-ola-te @online.no
*

Troppsleder:
Frank Refsland tlf. 917 62 276
frank.refsland @hotmail.com
*

Speidertunet Imeseid
Egil Tengs - mail bevervei 13@ gmail.com

*
Småspeider leder Alf Skipstad tlf. 91673307
alfskipstad@gmail.com

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.