Vil du bli speider?

Kontaktpersoner

Gruppeleder:
Frank Refsland tlf 917 62 276
frank.refsland@hotmail.com
*

Troppsleder:
Oddvar Aamodt tlf 488 80 912
oddvar.aamodt@haliburton.com
*

Småspeider leder
Alf Skipstad tlf. 916 73 307
alfskipstad@gmail.com
*

Speidertunet Imeseid
Egil Tengs
bevervei13@gmail.com

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.