Vil du bli speider?

Kontaktpersoner

Gruppeleder:
Oddvar Aamodt tlf 488 80 912
oddvar.aamodt@speiding.no
*

Troppsleder:
Wenche Høghaug 45251197
wenchehoghaug@gmail.com
*

Småspeider leder
Oddvar Aamodt tlf 488 80 912
oddvar.aamodt@speiding.no
*

Speidertunet Imeseid
Egil Tengs tlf 917 90 027
bevervei13@gmail.com

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse