Mandag 16. januar, 17.30 - 19.00

Flokken: Førstehjelp 2

Vi fortsetter med førstehjelp som tema, som vi startet på før jul.

Vi deler inn i fire grupper.

Ferdigheter som skal trenes på:
Vurdere om en person trenger hjelp
Nødnummer
Frie luftveier
Sideleie

Annonse