Tirsdag 19. mars, 19.00 - 20.00

Troppen : Førstehjelp

praktisk Førstehjelp patruljevis.