Mandag 4. mars, 17.30 - 18.30

Småspeider: Tur/spikking/lek i Kiellandskogen

Ledere: Lars Arild, Thomas, Alf

  • P-plass Rundevoll barnehage, 17.30
  • Lars Arild,
  • Standard oppsett