Lørdag 24. august - Søndag 25. august

Troppen: (Utsatt) Troppshaik med Kano fra Barstad til Eia

Denne turen blir utsatt til høsten.

Ledere Frank -Oddvar - Inger-Thom-Bengt