Mandag 1. januar - Mandag 31. desember

Tilsyn på Storlibu

Vi har en avtale med friluftsrådet om tilsyn av Storlibu. Dette er dugnad som vi får betalt for.
Det skal være 1 tilsyn i måneden fra November til Mars, og 2 tilsyn i måneden fra April til Oktober.
Vi trenger frivillige som kan ta ansvar for tilsyn. Dette kan for eksempel tas som en trenings/trim tur en ettermiddag, eller som en familietur en helg.

Vennligst meld deg på i påmeldingen under.
Eksempel:
Oddvar Aamodt - tlf 48880912 - tilsyn første halvdel av April

Vedlagt er sjekkliste som viser hva som skal gjøres ved tilsyn.
Når tilsyn er fullført, vennligst send en SMS til Oddvar.

  • Storlibu
  • Oddvar, 48880912
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: