1 Egersund speidergruppe

1. Egersund speidergruppe ble stiftet i 1921. Møter og aktiviteter har utspring i Museumsveien 19 - som tildigere var en del av sentralinstitusjonen Bakkebø. Vi driver speiderarbeid for barn og ungdom fra 8 til 20 år. Speiderhytta heter Imiseid og ligger midt i det største friområde Eigersund kommune.

Småspeideren har en barnegruppe på 25 barn som er foreldredrevet. Det betyr at foreldrene til småspeiderne står for planlegging og gjennomføring av møter/turer. I praksis har det blitt 2 møter/turer pr foreldrepar i halvåret. Småspeideren er et tilbud for barn i andre til fjerde klasse. Beklagelsevis har vi de siste årene hatt lang venteliste i småspeideren. De som ønsker å tegne seg på ventelisten kan bruke linken til "vil du bli speider" under kontakt. I merknadsfeltet legger du inn "1.egersund småspeider"

Speidertroppen er et tilbud for barn/ungdom fra femte klasse i grunnskolen til ut ungdomsskolen. For tiden er det omlag 40 speidere i troppen. Troppen blir drevet av fire frivillige ledere (foreldre og tildigere speidere som nå går på videregående skole).

I tillegg har speidergruppen et Roverlag for ungdom over 16 år. For tiden er det nær 25 medlemmer i denne aldersgruppen


Adresser, kontonummer m.v

1. Egersund speidergruppe
Museumsveien 19 - 4373 Egersund
bankkonto 3270.67.00446
Org. nr: 989 206 257

Andre aktuelle linker